Jak systém funguje?

Cirkulace teplé vody je tvořena cirkulačním potrubím a cirkulačním čerpadlem. Cirkulační potrubí je část potrubního rozvodu teplé vody, které od posledního místa odběru přivádí teplou vodu zpět do zásobníku teplé vody. Na cirkulačním potrubí se nachází cirkulační čerpadlo, které zajistí oběh teplé vody. Tímto řešením je docíleno to, že je teplá voda u každého místa odběru dodána včas.

Samotná cirkulace má vliv na spotřebu energie pro ohřev teplé vody. Je to dáno tepelnou ztrátou cirkulačního potrubí a proděním vody v cirkulačním potrubím. Ztráta se může pohybovat v řádu desítek procent – někdy i 60%.

Právě řízení – správné načasování chodu cirkulačního čerpadla má velký vliv na tepelné ztráty a samotnou ekonomiku provozu ohřevu teplé vody.

Jeden z nejčastějších způsobů řízení chodu cirkulačního čerpadla je ten, že se cirkulační čerpadlo zapíná na základě časového rozvrhu během dne. Někomu tento systém vyhovuje méně, někomu více. Pravdou je, že k cirkulaci dochází v čase, kdy to není zapotřebí.

Aby k cirkulaci došlo jen v okamžiku spotřeby a šetřily se tím provozní náklady, tak je zapotřebí „chytřejší“ technické řešení, které umí reagovat v okamžiku aktuální potřeby teplé vody.

Naše řešení spočívá v chytré regulaci, která snímá přítok studené vody na vstupu do zásobníku. Vysoce citlivý průtokový snímač zjistí potřebu teplé vody a vydá povel pro výkonné cirkulační čerpadlo, které zajistí v krátkém čase teplou vodu k odběrovému místu. Tímto jednoduchým řešením je možné docílit i nemalé provozní úspory a především máte teplou vodu tehdy, kdy je zapotřebí.

Takže pokud chcete ušetřit, kupte si "Chytrou cirkulaci" zde.